Balaton Apartman Füred Házirend

Érkezés és távozás, az apartmanok átadása és átvétele

Vendégeink a szobákat és az apartmant 15:00 – 18:00 óráig foglalhatják el és távozáskor 10.00 óráig kérjük azokat elhagyni. Szívesen fogadjuk vendégeinket korábban, abban az esetben, ha a szobák takarítása elkészül. Kérjük, hogy erről vendégeink a honlapunkon található telefonszámon érdeklődjenek az érkezés napján vagy az azt megelőző napon.

11:00 óra után egyeztetés nélkül történő kiköltözés esetén a szállásadó jogosult egy fél napnak megfelelő szállásdíjat a vendégnek felszámolni. Elő – és utószezonban, amennyiben nem érkezik aznap vendég az a szobába, akkor a vendégnek lehetősége van a szobát később elhagyni. Ezt minden esetben kérjük egyeztetni kollégáinkkal.

Apartmanházunkba van lehetőség később érkezni, mint 18:00 óra. Ezt kérjük minden esetben munkatársainkkal a honlapunkon feltüntetett telefonszámon egyeztetni. 20:00 óra utáni érkezés esetén 3000 Ft ügyeleti díjat számolunk fel vendégeinknek.

2021. szeptember 1-től Magyarországon minden szállást igénybe vevő vendégnek (életkortól függetlenül) adatait okmányolvasón keresztül a szálláskezelő szoftverben rögzíteni szükséges, illetve a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles a szálláshely. Az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: családi, születési és utónév, születés helye és ideje, vendég neme és állampolgársága, anyja neve, ha az okmány tartalmazza, személyazonosító vagy úti okmány azonosító adatai, harmadik országbeli állampolgár esetén pedig vízum vagy tartózkodási engedély száma, beutazás dátuma és helye.

A vendég személyazonosító okmányait beolvasás céljából érkezéskor jogosult a vendéglátó elkérni, melyet a vendégnek kötelessége átadni. Ennek elmulasztása esetén a szálláshely-szolgáltatást a szállásadónak törvényileg kötelessége megtagadni. Hatályos jogszabályok:

  • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.évi CLVI. törvény
  • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm.rendelet
  • a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás és aláírás felvételezés szabályairól szóló 414/2015.(XII.23) Korm.rendelet
  • harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.évi II. törvény szerinti személyek

A vendég a szoba elfoglalásakor bármely tárgyban vagy eszközben hibát észlel, azonnal köteles jelezni a szállásadó felé. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy elismeri, hogy a szoba berendezési tárgyai és eszközei működőképes és ép állapotban voltak. Az érkezés előtt és elutazáskor a szobákat ellenőrizzük, az esetleges károkat a vendégnek a helyszínen felszámítjuk.


Kulcsok elvesztése

Az apartmankulcsok elvesztése esetén apartmanonként 20.000 Ft összeget kell a vendégnek fizetnie.

Az apartman ára tartalma

Az apartman ára tartalmazza: parkolás, wifi, ágynemű, törülköző, kávé és tea bekészítés a konyhákba. A kerti grillező használata díjmentes. Amennyiben vendégeink kérik, faszenet és gyújtóst beszerzünk, amelynek árát kérjük a szállásadónál rendezni.

Parkolás

Az apartmanház udvarán egyszerre 3 gépkocsi tud parkolni. További 2 parkolóhelyet tudunk biztosítani a ház előtt az utcán. A szálláshely a forgalomtól félreeső utcában található, parkolási díjat nem kell fizetni. Vendégeink az utcán is tudnak parkolni.

Az udvarban található parkolóhelyek lefoglalására nincs lehetőség, érkezési sorrendben lehet beállni az udvarra.

Látogatók

Az apartmanházban kizárólag a szállásadónál bejelentett és regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A látogató kizárólag előzetes egyeztetés alapján a panzió beleegyezésével érkezhet max. 21 óráig. A látogató magatartásáért (beleértve az esetleges károkozást is) a bejelentkezett vendég felelősséggel tartozik.

Takarítás, rend

A szobák felszereltségéhez tartozik:

1 db TV távirányító

1 db klíma távirányító

1 db fürdőlepedő személyenként

1 db kéztörlő

1 db kézmosó adagoló

konyhafelszerelés

Amennyiben távozáskor ezekben vagy a szoba egyéb berendezési tárgyaiban eltérést vagy kárt észlelünk, a hiányzó vagy sérült eszközök értékét a vendégnek meg kell téríteni.

Nyaralása végeztével az épületből való távozást megelőzően kulcsát minden esetben adja le kollégáinknak.

Kérjük vendégeinket, hogy az apartmanházban nyaralásuk alatt folyamatosan a szobájukat vagy apartmanjukat, a bejárati ajtót és a kertkaput zárják be értékeik és a biztonságuk megőrzésének érdekében.

A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen az előre bejelentett, illetve kifizetett létszámban tartózkodnak-e a vendégek. Az ellenőrzés nem járhat a vendég zaklatásával és az ellenőrzés, takarítás során a vendég személyiségi jogai tiszteletben tartásával kell eljárni.

Az apartmanokat a vendégnek minden esetben takarítva, tiszta ágyneművel és törülközővel adjuk át. Az itt tartózkodás időszakában az apartmanokat kérés esetén takarítjuk, de legalább hetente egyszer kérjük a vendéget, hogy tegye lehetővé bejutást az apartmanba takarítás céljából. Kérés esetén törülközőt és ágyneműt szívesen cserélünk díjmentesen. A füvet hetente egyszer nyírjuk napközben. A zaj által okozott esetleges kellemetlenségért elnézést kérünk.

Kérjük, hogy a szemetet a nagykapu mellett lévő gyűjtőkukába helyezzék. A szelektív szemét gyűjtésére külön sárga gyűjtőkuka áll rendelkezésre a kertben. A barna kuka a zöldhulladék gyűjtésére szolgál, kérjük ne dobjanak bele szemetet.

Az apartmanokban biztosítunk kézmosót, mosogatót, mosogatószivacsot és egy tisztítókendőt, valamint konyharuhát.

Amennyiben elhagyja apartmanját, kérjük, hogy minden esetben zárja be az ajtót és az ablakokat, valamint elektromos berendezéseit, légkondicionálót ne hagyja bekapcsolt állapotban, a légkondicionáló kapacitása elegendő ahhoz, hogy a helységet 10 perc alatt megfelelő hőmérsékletre hűtse vagy fűtse. Az energiatakarékosságunk a földünket, környezetünket óvja!

A szobákban és a hozzájuk tartozó teraszokon, valamint a kertben napszaktól függetlenül kérjük, tartózkodjon minden, mások nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtől.

A konyhai berendezéseket és tárgyakat a Vendégek kellő gondossággal a saját felelősségükre használhatják, különösen a sütő és főző berendezéseket.

A kerti grillező használata vendégeink számára ingyenes. Kérjük Önöket, ne hagyják a kerti grillező helyet felügyelet nélkül. Kérjük ne használjanak a kertben üveg vagy porcelánedényt! Kérjük, hogy a balesetek megelőzése érdekében csak műanyagokat használjanak. Kérünk mindenkit, hogy a kerti grillező helyet használat után takarítsák ki és a kertben is ügyeljenek a rendre és tisztaságra. Amennyiben mégis eltörik valami a kertben, kérjük tájékoztassák kollégáinkat, hogy a következő vendégnek ez ne okozzon problémát.

Gyermekek

Az apartmanház szolgáltatásait 18 év alatti vendég csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes vendéggel veheti igénybe és folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat az épületben és az ahhoz tartozó területen. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

A panzió területén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartatásáról a gyermek szülője vagy általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. Ennek megszegése esetén felmerülő erkölcsi, anyagi és jogi következményekért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik. 

Internet

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szolgáltató nem tudja garantálni. A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Ezt a szolgáltatást a vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi és veheti igénybe.

Az apartmanház értékei

A vendég köteles az apartmanház berendezési tárgyait, eszközeit rendeltetésszerűen használni. A berendezési tárgyakat és textíliákat (ideértve a törölközőket is) az épületből kivinni, elvinni tilos! A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, kérjük, ne vegyék el a helyükről. A szobákat, kérjük ne rendezzék át. A szálláshely bármely tárgyának meghibásodását a vendég köteles azonnal jelezni a személyzet felé. A vendég nem jogosult a hibát saját maga orvosolni vagy azt megkísérelni.

Értékmegőrzés

A szobában hagyott értéktárgyaikért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

Magatartás

A Vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása érdekében, a nap 24 órájában tilos hangoskodni, hangosan zenét hallgatni, zenélni. Továbbá kérjük, hogy késői visszaérkezéskor csendben közlekedjenek az épületben!

A szállásról kizárható az a személy, aki: bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el; saját vagy más testi épségét veszélyezteti; 00.00 és 24.00 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarja.

Ha a vendég nem tartja be a házirendet, úgy a tulajdonos jogában áll a szolgáltatási szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget visszafizetési és/vagy kártérítési kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

Vis major

A szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az önhibáján kívül (vis major) történt eseményekből eredő károkért (pl: természeti csapás, jégeső, áramszünet stb.)

Talált tárgyak

A talált tárgyakat kérésre megőrizzük. Élelmiszert, élelmiszer jellegű dolgokat, gyógyszereket, fehérneműket a panzió megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a szállásadó 1 évig őrzi. Az adott tárgy tulajdonosa személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az esetleges őrzési költségek megtérítése ellenében veheti át. Postán a költségek megtérítését követően adunk fel talált tárgyat.

Dohányzás

A Balaton Apartman Füred nem dohányzó szálláshely, így kérjük vendégeinket, hogy csak a kijelölt helyen dohányozzanak, beleértve az elektromos cigarettákat is. Kérjük, hogy a cigarettacsikkeket a kertben és a ház előtt az utcán ne dobják el.

Lemondási feltételek

Lemondást csak telefonon vagy e-mailben fogadunk el. Szállásunk ingyenesen lemondható 7 nappal az érkezés előtt. A foglaláskor megfizetett 20% előleg 30 napon belüli lemondás esetén nem jár vissza. Ha a lemondás az érkezés napja előtti 7 napon belül történik vagy a vendég nem jelenik meg a szálláshelyen a szállásdíj 100%-át leszámlázzuk.

Rendezvények

Apartmanházunkban rendezvény csak külön egyeztetéssel lehet tartani. Legénybúcsút és leánybúcsút, valamint hangoskodással és vállalhatatlan viselkedéssel járó összejöveteleket nem vállalunk. Amennyiben a vendég nem tájékoztatja a szállásadót a rendezvényről, a szállásadónak jogában áll a szállás elfoglalását megtagadni.

Házikedvencek

Apartmanházunkban kisállatot nem fogadunk. Megértésüket köszönjük.

A szállás igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat. A házirend és az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók.

 

Köszönjük, hogy nálunk tölti nyaralását! Mindenkinek kellemes időtöltést és kikapcsolódást kívánunk! Visszavárjuk Önöket az elkövetkező években is!